Kilka pytań i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane nam pytania.

Pytanie: 

Co trzeba wziąć ze sobą po raz pierwszy?

Nowe osoby podejmujące prace w Dziale Prac Ręcznych mają przynieść ze sobą dowód osobisty (jeżeli posiadają) i aktualną (podbitą) legitymacje szkolną lub studencką. Oprócz tego Numer Identyfikacji Podatkowej NIP (jeżeli posiadają) i KONIECZNIE trzeba wiedzieć gdzie i do którego Urzędu Skarbowego należą.

Jak długo trwają zmiany?

Dział pracuje w systemie 3-zmianowym. Przeważnie zmiany są w godzinach 6-14, 14-22, 22-6. Zdarza się, że godziny pracy zmian ulegają zmianie (często zmiany są 6-18, 18-06 z możliwością pracy po 8 godzin). Informacje o zmianach i długości ich trwania w określonych dniach udzielane są telefonicznie lub znajdują się w opisie gadu-gadu działu.

Na czym polega praca?

Są to przeważnie lekkie prace wykonywane na siedząco na stołach np. zaklejanie kopert, wkładanie ulotek do kopert, zgrzewanie folii, wkładanie kilku elementów do woreczków, naklejanie etykiet, sortowanie itp.

Czy pracuje się na godziny czy na akord?

W zależności od zlecenia. Część prac jest w systemie akordowym ale są tez prace wykonywane na godziny.

Jakie są stawki za wykonywane prace?

Stawki zależne są od zlecenia i od rodzaju wykonywanych czynności. Bliższe informacje udzielane są przez kierowniczki zmian przed rozpoczęciem pracy lub telefonicznie. Z reguły na pracach wykonywanych na akord zarabia się więcej niż w systemie godzinowym. Praca na maszynach jest płatna tylko w systemie godzinowym.

Czy na początku miesiąca trzeba się zdeklarować, kiedy i ile dni chce sie pracować?

Nie. Ilość dni pracy oraz wybór zmian pracy jest dowolny do wyboru przez Zleceniobiorcę. Trzeba tylko pamiętać żeby zapisać się na listy obecności w dniach, w których są robione zapisy. Zapisy do pracy robimy zazwyczaj na dzień następny to znaczy, jeżeli ktoś chce przyjść do pracy np. we czwartek to musi nas powiadomić o tym (osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez gg) we środę. Inaczej jest z zapisami na weekendy i na poniedziałek – wtedy zapisy robimy w piątek na wszystkie te dni (sobota, niedziela, poniedziałek)

Do kogo należy się zgłosić po przyjściu do pracy?

Do pracy zgłaszamy się punktualnie. Osoby spóźniające się będą odsyłane do domu.
Po przyjściu do pracy należy zgłosić swoją obecność przy wejściu na teren firmy na portierni u ochrony oraz osobiście podpisać listę obecności na Dziale. Jeżeli jest się nową osoba dopiero zaczynającą pracę należy zgłosić się do kierownika zmiany, który da do wypełnienia wymagane dokumenty i wytłumaczy co i jak należy wykonywać.

Jaki jest minimalny wiek od którego można u Was pracować?

Minimalny wiek to 16 lat a na prace na maszynach 18 lat.

Czy mogą pracować tylko osoby uczące się lub studiujące?

Nie. Pracę mogą podjąć również osoby nie uczące się, bezrobotne, emeryci, renciści (posiadający zdolność do wykonywania dodatkowej pracy). Jednak w przypadku takich osób koszty ich zatrudnienia (ZUS, US) zgodnie z polskim prawem wynoszą około 25% i trzeba się liczyć z tym, że o taką wartość ich wynagrodzenie „na rękę” będzie niższe.

Kiedy wypłacane są pieniądze za wykonane prace?

Pieniądze za wykonane usługi przelewane są na konto wskazane przez Zleceniobiorcę raz w miesiącu i TYLKO w dwóch dniach wypłat. Zwykle jest to około 10-ego każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni). Termin wypłat podawany jest z wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i opisie GG działu.
Warunkiem dokonania przelewu jest OSOBISTE przyjście w tych dniach i podpisanie rachunku za wykonane zlecenie.
Jeżeli ktoś nie przyjdzie podpisać rachunku w danym miesiącu to może to zrobić w następnych miesiącach ale też tylko w wyznaczone dni wypłat.

Czy pieniądze przelewane są na konto czy wypłacane gotówką?

Zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie za wykonane zlecenie TYLKO drogą przelewu na wskazane przez Zleceniobiorcę konto bankowe. Osoba pracująca nie musi posiadać własnego konta. Może wskazać konto innej osoby. Wtedy wraz z numerem konta trzeba podać imię i nazwisko oraz adres zameldowania właściciela konta.

Czy podpisywana jest jakaś umowa między pracownikiem a firmą?

Tak. Pierwszego dnia pracy w danym miesiącu osoba przystępująca do pracy podpisuje umowę na cały miesiąc z góry. Jest to Umowa Zlecenie.

Czym jest umowa zlecenie?
Umowa Zlecenie jest jedną z umów zawieranych na czas określony, która dodatkowo oznaczaja produkt czy usługę, którą pracownik musi wykonać. Umowa zlecenie została uregulowana w art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego i według znajdującego się tam zapisu w jej ramach zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonych czynności (na rzecz zleceniodawcy). Strony umowy ustalają rodzaj czynności, ich zakres, ramy organizacyjne oraz wynagrodzenie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni efekt wykonanego zlecenia.
Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać czynność, do której się zobowiązał, osobiście. Jednakże tu, w odróżnieniu od umowy o prace dopuszcza się wykonania zlecenia przez osobę trzecią.
Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli czyni to dający zlecenie powinien zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowę wypowiada przyjmujący zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę.
Ważne cechy umowy zlecenia:
• swoboda zawierania i rozwiązywania umowy zlecenia (bez okresu wypowiedzenia),
• brak podporządkowania pracodawcy,
• nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia i jest ono wypłacane z dołu (czyli po wykonaniu pracy),
• nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,
• zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy,
• zleceniodawca nie płaci za czas choroby.

http://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-a-pozostale-stosunki-pracy-umo...